بیماری سفیدک داخلی در خیار

بیماری سفیدک داخلی در خیار

سفیدک داخلی یکی از مهم ترین بیماری های اندام هوایی خیار در کشت گلخانه ای است.
این بیماری توسط قارچ (Pseudoperonospore cubensis (Berk. & Curt). Rostow) ایجاد و به محصول خسارت وارد می کند.

نشانه های بیماری سفیدک داخلی متغیر است. اولین علائم حالت موزائیکی برگهاست. بدین ترتیب که مناطق سبز کمرنگ به وسیله مناطق سبز تیره جدا می شوند. بزودی مناطق سبز کمرنگ به زردی گراییده و بوسیله رگبرگ ها محدود می گردند.

در آب و هوای مرطوب در سطح زیر برگ در مقابل لکه ها یک لایه از بار قارچ به رنگ ارغوانی ظاهر می شود. گاه گاهی رنگ ارغوانی کمرنگ تر می گردد و رنگ آنها از سفید تا سیاه تغییر می یابد. برگها سریعا می میرند. معمولا برگهای مرکز بوته در ابتدا تحت تاثیر قرار می گیرد. ابتدا علائم در روی برگهای جوان ظاهر شده سپس بیشتر برگها می میرند. میوه ا به ندرت تحت تاثیر مستقیم قرار می گیرند، اما ممکن است قدری کوچک مانده، طعم خوبی نداشته باشند.

سفیدک داخلی اولین بار در کوبا در سال 1968 و 20 سال بعد از ژاپن گزارش گردید و سپس بیماری در هر نقطه از دنیا که رطوبت برای ایجاد آلودگی کافی و دما تقریبا بالاست گزارش شده است. بیماری فقط به اعضاء گیاهان خانواده کدوئیان که بیشتر کشت می شوند حمله می کنند. اما این بیماری می تواند به خیار وحشی و تعداد کمی از علف های هرز نیز حمله کند. در ایران این بیماری در سال 1343 توسط اسکندری روی خیار در مزارع گیلان و مازندران مشاهده شده و تا کنون وجود آن در سرتاسر مناطق گیلان ومازندران به ثبوت رسیده است و ضمنا در مزارع بندرعباس، جیرفت و همچنین در منطقه گرگان دیده شده است. این بیماری در آذر ماه 1373 در گلخانه کشت خیار منطقه پاکدشت ورامین مشاهده شده و خسارت آن در بعضی از گلخانه ها حدود 100 درصد برآورد گردیده است.

فرا رسیدن ماه میهمانی خدا مبارک

فرا رسیدن ماه رمضان، ماهی پر از خیر و برکت…

بیشتر

تفاوت لئوناردیت و هیومیک اسید

از آنجا که در بازار ایران لئوناردیت معادل هیومیک اسید…

بیشتر