تفاوت لئوناردیت و هیومیک اسید

تفاوت لئوناردیت و هیومیک اسید

از آنجا که در بازار ایران لئوناردیت معادل هیومیک اسید معرفی شده و کشاورز نیز بعنوان مصرف کننده تفاوت بین این دو را بخوبی نمیداند، در این مطلب به برخی تفاوت های اساسی بین این دو اشاره می گردد :

  1. لئوناردیت دارای ph اسیدی است در حالی که ph هیومیک اسید قلیایی است.
  2. لئوناردیت دارای اثر دراز مدت و تدریجی در خاک است در حالی که اثر هیومیک اسید در خاک کوتاه مدت و آنی است.
  3. لئوناردیت دارای حلالیت پایینی در آب است در حالی که هیومیک اسید حلالیت کامل در آب دارد.

 

هیومیک اسید از لئوناردیت استخراج می شود و لئوناردیت غنی ترین منبع هیومیک اسید در طبیعت با اسیدیته حدودا 4 می باشد. لئوناردیت علاوه بر هیومیک اسید حاوی فولویک اسید و بیش از 40 عنصر به همراه مواد دیگر نظیر هیومین می باشد. بخش عمده ای از لئوناردیت کربن است که با توجه به این مهم مصرف آن در کشاورزی می تواند ماده آلی خاک را ارتقاء بخشد.

فرا رسیدن ماه میهمانی خدا مبارک

فرا رسیدن ماه رمضان، ماهی پر از خیر و برکت…

بیشتر

تفاوت لئوناردیت و هیومیک اسید

از آنجا که در بازار ایران لئوناردیت معادل هیومیک اسید…

بیشتر